Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Odborně řemeslná obnova objektů a předmětů kulturního dědictví - vzdělávací program

24.4 - 31.7.2013 | kurz | okres Jihlava | Telč
ÚOP v Telči v80 160x46
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, dne 1.4.2013 v Kraji Vysočina zahájil realizaci dvouletého projektu "Zvýšení konkurenceschopnosti v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví", podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je vytvořit vzdělávací program "Odborně řemeslná obnova předmětů kulturního dědictví" v rámci dalšího vzdělávání odborných pracovníků, zabývajících se obnovou kulturních památek a předmětů kulturního dědictví, a zvýšit tak vzdělanost a konkurenceschopnost v této oblasti. Vzdělávací program nabídne příležitost seznámit se s nejnovějšími postupy v rámci obnovy kulturního dědictví vzhledem k současným trendům a požadavkům památkové péče.

Investice do rozvoje vzdělávání


Program bude zahrnovat devět oborových modulů, každý v rozsahu 100 h výuky, rozdělené na teoretickou část a praktické semináře, které budou přednostně probíhat na ohrožených objektech památkového fondu ČR v rámci Kraje Vysočina; výukové metody budou doplněny e-learningovým portálem zahrnující instruktážní videosekvence a dvěma studijními oporami ve formě tištěných publikací.

Pilotní ověření jednotlivých modulů vzdělávacího programu bude probíhat v průběhu roku 2014 a počítá s kapacitou 90 účastníků.  Předpokladem účasti v programu je středoškolské vzdělání (i bez maturity) a trvalé bydliště či výkon práce v Kraji Vysočina. Pokud nebude dostatek zájemců z Kraje Vysočina, bude až 30% kapacity kurzů doplněno zájemci z jiných krajů.  Vzdělávání bude účastníkům poskytováno zdarma, v případě potřeby bude účastníkům hrazeno ubytování. Účastníci získají osvědčení o absolvování pilotního kurzu vzdělávacího programu.

Výzva k přihlášení do kurzů bude vyhlášena na počátku roku 2014.

Dle zaměření modulu budou kurzy vhodné v 1. modulu pro vlastníky a správce památek, odborné kapacity ze strany zhotovitelů obnov památkově chráněných a historických objektů (stavbyvedoucí, přípraváři zakázek), včetně zástupců církví a neziskových organizací a odborní pracovníci výkonné i odborné složky státní památkové péče.

Dalšími účastníky v profesních modulech 2-8 pak budou odborní řemeslníci z oborů: zedník a omítkář, štukatér, kameník/dlaždič, truhlář, tesař, malíř a natěrač, kovář/zámečník a pokrývač.

V letech 2015 -2017 bude NPÚ následně organizovat další kola tohoto vzdělávacího programu, kdy již náklady na vzdělávání ponesou účastníci programu.

Další informace budou průběžně zveřejňovány na webu Národního památkového ústavu a jeho územního odborného pracoviště v Telči.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat e-mailem: severova@telc.npu.cz (manažerka projektu).


FAQ (často kladené otázky)

Jak a kdy mají začít samotná školení?

Začátek pilotního programu - vlastního vzdělávání - bude počátkem roku 2014.
Po výběru účastníků proběhne teoretická část v učebnách, případně dílnách a následně za příznivých klimatických podmínek výuka na objektech, ať již v interiéru či exteriéru.

Jak konkrétně bude program vypadat, půjde i o praktické ukázky?

Teoretická výuka bude mít společný základ pro skupinu odborných řemeslníků a pro skupinu druhou, tvořenou ostatními osobami, které se účastní procesu obnovy. Každá z těchto skupin dostane tedy teoretický základ formou přednášek, odborní řemeslníci přibližně 32 hodin a druzí 68 hodin, následovat budou praktické semináře na objektech a v dílnách, v opačném poměru, tedy 68 hodin pro další kvalifikaci odborných řemeslníků a 32 hodin pro praktické ukázky těm, kteří se řemesly a profesionálními řemeslníky „pracují“, půjde i o to, ukázat specifika různých činností, to jak úzce spolu řemeslné profese souvisí v rámci obnov velkých celků, a podobně. Celkem je tedy plánováno pro každý z modulů 100 hodin výuky.

Kolik účastníků bude v každém z 9 oborových modulů?

Každý modul v rámci vzdělávacího programu počítá s kapacitou 10 účastníků a celkově tedy s 90 účastníky. V případě nižšího zájmu o některý modul, je možné navýšit kapacitu u jiného modulu. Protože předpokládáme převis poptávky, bude nutno vybrat vhodné účastníky výběrovým řízením, jehož podmínky budou specifikovány.

Bude výuka zdarma, nebo placená?

Vzdělávání je pro účastníky pilotních kurzů zdarma, je hrazeno z ESF a státního rozpočtu, v rámci projektu je  dokonce počítáno s proplacením nákladů na ubytování.

Jaká budou kritéria výběru účastníků?

Základním předpokladem je středoškolské vzdělání (i učební obor bez maturity) a trvalé bydliště nebo výkon práce v Kraji Vysočina. Předpokladem je, že vzdělávání je určeno obyvatelům Kraje Vysočina. Pokud by kapacita nebyla naplněna, je možná účast osob i z jiných krajů, a to až do výše 30% z celkového počtu účastníků.

Jakou formou budou přinášeny informace o projektu?

Projekt počítá s propagací své činnosti zejména prostřednictvím informací, zveřejňovaných na webových stránkách projektu. Tyto vzniknou již v průběhu roku 2013 a budou přinášet aktuální informace, včetně vyhlášení výběrového řízení počátkem roku 2014.

Už se plní předběžný seznam zájemců?

Ano, již od počátku se setkáváme s velkým zájem, a to v rámci různých cílových skupin projektu, což potvrzuje oprávněnost myšlenky něco podobného organizovat. Nicméně práce je teprve na začátku, v letošním roce se budou tvořit studijní materiály a organizovat výuka pro příští rok, je zapotřebí domluvit přesný harmonogram průběhu vzdělávání co se týká výukových prostor i lektorských kapacit, praktické kurzy se budou konat převážně na památkových objektech.

(Stav informací ze dne 27.4.2013. Zdroj.)Metadata ke zprávě

Vloženo
27.4.2013 15:06
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
odborná sdělení, odborné akce, památky a veřejnost, výchova, vzdělávání
číslo
12078
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit