Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Prezentace současných trendů informačních technologií v památkové péči

9.4.2015 | přednáška | okres Brno-město | Brno – vila Stiassni
no-photo [1]
Národní památkový ústav a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR si vás dovolují pozvat na prezentaci současných trendů informačních technologií v památkové péči. Představení jednotlivých informačních systémů proběhne ve čtvrtek 9. dubna od 10 hodin v areálu vily Stiassni v Brně, v prostorách Metodického centra moderní architektury.

Odborný garant za ÚTAM AV ČR: Ing. Jaroslav Valach, Ph.D., vedoucí laboratoře optických metod

Odborný garant za NPÚ: Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., náměstek sekce památkové péče

Program:

 • Přivítání (PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel NPÚ, ÚOP v Brně)
 • Úvodní slovo (Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka NPÚ)
 • Úvodní slovo (Prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c., ředitel ÚTAM AV ČR)
 • Ing. arch. Zuzana Syrová, Ing. arch. Jiří Syrový (NPÚ):
  PaGIS a MIS – současnost a budoucnost dvou pilířů IISPP
  Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP), budovaný v NPÚ od roku 2006, zahrnuje několik aplikací dostupných v současné době z rozcestníku https://iispp.npu.cz. Klíčovou integrující částí IISPP je Památkový geografický informační systém (PaGIS), který zajišťuje jednotnou prostorovou identifikaci integrovaných aplikací IISPP a používá se pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci prostorových dat, která jsou předmětem zájmu památkové péče. Tato data jsou publikována souborem webových, většinou veřejných mapových projektů (http://gis.up.npu.cz/) a mapových služeb (http://mapy.npu.cz/ArcGIS/rest/services). Metainformační systém (MIS) je určen pro ukládání, popis a zpřístupnění odborných digitálních a digitalizovaných dokumentů (fotodokumentace, map, plánů, textových dokumentů. V MIS je nyní vloženo 370 tisíc dokumentů, z nichž téměř 210 tisíc je dostupných i nepřihlášeným uživatelům IISPP, tedy veřejnosti (https://iispp.npu.cz/mis/homepage.htm). GIS i MIS – část IISPP – procházejí v letošním roce řadou úprav souvisejících s realizací památkového katalogu, o němž podrobně pojednává samostatný příspěvek.
 • Ing. arch. Alexandra Křížová (NPÚ):
  Památkový katalog – vytvoření portálu zastřešujícího jednotlivé části IISPP
  Připravovaná webová aplikace Památkový katalog, umožňující operativní vedení evidence, správu a prezentaci dat Ústředního seznamu kulturních památek (ÚSKP), doplněná o vedení evidence památkového potenciálu a integraci se současnými systémy GIS (RUIAN), MIS, Codebook, Tritius a ESS, umožní zároveň přepracování dosavadních aplikací v MonumNet (nemovité a movité památky, monitoring stavu nemovitých památek, seznam ohrožených nemovitých památek, operativní průzkumy a dokumentace, indikativní seznam NKP).
 • Doc. Ing. Z. Kouba, CSc. (FEL ČVUT), Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. (ÚTAM AV ČR):
  Systém MONDIS a jeho možné využití v péči o kulturní dědictví

  V příspěvku bude představen znalostní systém MONDIS, který slouží dokumentaci a analýze poruch objektů kulturního dědictví. Systém umožňuje zaznamenat příčinné vztahy mezi poruchou stavební památky, jejími materiály a technologiemi, vnějším prostředím a zatížením. Tyto vztahy lze již v průběhu průzkumu přímo na místě zaznamenávat pomocí mobilní aplikace spolu s pořizovanou dokumentací, interakce s aplikací probíhá na základě uživatelsky zadaného postupu. Na základě podobnosti projevu poškození, typu stavební konstrukce, použitých materiálů a technologií nebo charakteru působících vnějších vlivů poskytne vyvinutý znalostní systém možnost srovnání řešené situace s podobnými zadokumentovanými případy a jim odpovídajícími způsoby stavebně-technické intervence. www.mondis.cz/web/portal/introduction
 • Mgr. Tomáš Štumbauer (NPÚ, ÚOP v Plzni):
  CastIS – informační systém evidence mobiliárních fondů státních hradů a zámků

  NPÚ eviduje mobiliární předměty v programu CastIS speciálně vyvinutém pro potřeby památkové péče. Každý záznam obsahuje základní identifikační údaje o předmětu, jeho odborný popis a fotodokumentaci. Aplikace zahrnuje i údaje o pohybu předmětů a návaznosti na správu majetku. K záznamům lze připojit množství fotografií, digitalizované dokumenty všeho druhu vztahující se k předmětu, videozáznamy vypovídající o umístění předmětu v interiéru, zvukové záznamy u specifických druhových skupin předmětů atd.
 • PhDr. Pavel Hájek (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích): 
  Tritius – systém pro knihovní fondy

  Tritius je katalogizační informační systém, jenž byl navržen pro evidování jakýchkoli dokumentů v jakékoli sbírce. Tritius je webová aplikace, což znamená, že je použitelný na kterémkoli zařízení, ve kterém má uživatel nainstalovaný běžný internetový prohlížeč. Díky podpoře standardu Unicode podporuje tento systém všechny existující národní abecedy, které přesahují 100 tisíc znaků. K dispozici je i virtuální klávesnice, která se zobrazuje na obrazovce se znaky, které si uživatel sám určí. Podpora národních znaků se ale neomezuje jen na vkládání textů. Promítá se do celého systému, do všech jeho funkcí a výstupů.

Pro zájemce bude zajištěna možnost absolvovat po ukončení programu prohlídku vily Stiassni s odborným výkladem.Metadata ke zprávě

Vloženo
18.3.2015 09:46
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Témata
informační systémy, odborné akce
číslo
16035
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit