Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Hlavní návštěvnická sezona na Plzeňsku končí, ale památky se otevřou i v adventním období

29.10.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres České Budějovice | České Budějovice
ÚPS v Českých Budějovicích v80 160x46
Hlavní návštěvnická sezona na hradech a zámcích v Plzeňském kraji, které spravuje NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, se pomalu chýlí ke konci. Památky opět patřily k vyhledávaným turistickým cílům a centrům kulturního a společenského života. Některé lákají na zajímavé podzimní i adventní akce. Na všech bude během zimy probíhat úklid a příprava nové sezony.

 

V průběhu hlavní návštěvnické sezony navštívilo do konce září památky v Plzeňském kraji ve správě Národního památkového ústavu 227 068 platících návštěvníků. „To je oproti loňskému roku mírný růst,“ konstatuje ředitel Územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec a dodává, že výnosy ze vstupného za stejné časové období činí 14,3 milionu korun. Hlavní sezona končí v letošním roce výjimečně až v neděli 1. listopadu, takže aktuální číslo návštěvnosti plzeňských památek k polovině října, které již překročilo hranici 232 557 návštěvníků, ještě naroste. V rámci působnosti územní památkové správy v Českých Budějovicích, která pečuje o památky v Jihočeském a Plzeňském kraji a Kraji Vysočina, se zvýšila i souhrnná návštěvnost a dosáhla tak celkového počtu 1 378 226 osob (Příloha č. 1).

O podzimních prázdninách 29.–30. října se zájemcům otevřou mimořádně také klášter Plasy, zámek Manětín, hrad a zámek Horšovský Týn a hrady Švihov a Velhartice.

Turisticky nejvyhledávanější trojice památek obhájila i letos své pozice – hrady Rabí, Velhartice a Švihov. Ve srovnání s loňskem zaznamenala nejvyšší růst zřícenina hradu Přimda, na kterou v letošním roce přijelo oproti loňsku více organizovaných skupin turistů. Téměř dvacetiprocentním růstem návštěvnosti se mohou pochlubit i kláštery Kladruby a Plasy, které jednak slavily významná výročí, jednak byly zahrnuty do projektu 9 týdnů baroka.

Kromě návštěvníků placených prohlídkových tras využilo dalších přibližně šest desítek tisíc lidí široké nabídky kulturních a společenských aktivit, které téměř každodenně v hradních, zámeckých a klášterních areálech probíhaly. Za celou sezonu nabídly hrady, zámky a kláštery na Plzeňsku spravované Národním památkovým ústavem více než 250 různorodých kulturních akcí. Diváci měli možnost vidět 30 výstav, lákaly je večerní a speciální prohlídky, divadla, koncerty, šermířská či taneční vystoupení. Tradiční nabídku pořadů obohatila dvě velká letošní výročí – 900 let od založení kláštera Kladruby a 870 let od vzniku kláštera Plasy. Vybrané památky ve správě NPÚ se připojily k festivalu 9 týdnů baroka, který probíhal pod záštitou projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Památky patří stále mezi oblíbená místa pro konání svatebních obřadů, kterých se na nich letos uskutečnilo 219, což je oproti loňsku mírný růst.

Památky na Plzeňsku si s oblibou vybírají tuzemské i zahraniční filmové produkce, o čemž svědčí sedm filmových či dokumentárních titulů, jejichž části se letos natáčely na šesti památkách. Velký podíl představovala produkce České televize, která si zvolila hrad Švihov (pohádka Korunní princ a film o Karlu IV. Hlas pro římského krále), Horšovský Týn (Deník Dity P. 2) a klášter Plasy (Záhady Toma Wizarda a Sága rodu Strettiů). Také v letošním roce se do kladrubského kláštera vrátili filmaři, aby pokračovali na seriálu BBC The Musketeers, Američané si vybrali exteriéry hradu Rabí pro snímek Mountains and Stones.

V průběhu roku probíhají soustavné práce na obnově a prezentaci památek. V rámci stavebních oprav, obnov a údržby památkových objektů na území všech tří spravovaných krajů bude letos proinvestováno zhruba 143,1 milionu korun. Z toho 35,2 milionu je určeno pro Plzeňský kraj. Největší výdaje ve výši 17,8 milionu korun byly použity na první fázi celkové obnovy střešního pláště jízdárny a vybudování požárních únikových cest na zámku Kozel. Do příštího roku bude také pokračovat obnova velké věže a přilehlých objektů na hradě Švihov, která si vyžádala finanční podporu v hodnotě 5,75 milionu korun. Dokončena byla první etapa revitalizace selského statku U Matoušů v Plzni-Bolevci, projektová dokumentace na opravu střech a krovů prelatury v kladrubském klášteře nebo revitalizace zámeckého parku v Červeném Poříčí a na Kozlu. Červenopoříčský zámek bude navíc do příští návštěvnické sezony vstupovat s nově vybudovaným pokladním centrem. V Horšovském Týně se podařilo opravit střechu nad hradní ložnicí a loveckou halou a zdárně pokračovaly práce na statickém zajištění a opravě Hlásky v parku. Na hradě Rabí se provádělo statické zajištění brány, v Plasích byly opraveny a modernizovány systémy EZS a CCTv a Velhartice získaly nové tepelné čerpadlo a byly opraveny izolace mostních konstrukcí (Příloha č. 2).

Kontakty:

  • Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích, tel. +420 607 661 967, pavelec.petr@npu.cz
  • Mgr. Jitka Skořepová, PR, vztahy k veřejnosti, NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích, tel. +420 386 356 921, 602 626 736, skorepova.jitka@npu.cz

Návštěvnost na památkách Plzeňska od ledna do poloviny října

objekt návštěvnost návštěvnost návštěvnost vybrané vstupné (Kč) vybrané vstupné (Kč)

1. 1.–15. 10.
2015

leden–září 2015

leden–září 2014

leden–září 2015

leden–září 2014

Bolevec

519

519

1 785

10 570,00

40 560,00

Červené Poříčí

870

870

862

33 340,00

59 360,00

Horšovský Týn

18 843

18 488

22 984

1 268 252,64

1 306 100,91

Kladruby

19 445

18 522

15 516

1 385 110,01

1 136 189,35

Kozel

24 407

23 728

25 094

2 157 293,26

1 970 053,93

Manětín

9 896

9 583

9 006

652 320,87

526 570,00

Nebílovy

7 113

6 854

6 721

410 830,00

404 880,00

Plasy

18 937

18 148

15 253

1 207 880,00

1 033 264,13

Přimda

783

783

446

25 230,00

12 500,00

Rabí

54 491

53 677

53 680

2 996 759,32

2 458 755,15

Švihov

30 776

30 390

34 012

1 848 957,21

1 978 015,00

Velhartice

46 477

45 506

41 410

2 344 715,00

2 018 405,00

CELKEM

232 557

227 068

226 769

14 341 258,31

12 944 653,47

Stavební obnova a údržba památek Plzeňska 2015

objekt

název akce

částka (Kč)

Selský statek
u Matoušů
v Plzni-Bolevci

Revitalizace selského statku – I. etapa

2 433 117

Červené Poříčí

Zpřístupnění areálu – pokladní centrum

113 000

Červené Poříčí

Revitalizace zámeckého parku

250 000

Horšovský Týn

Statické zajištění a oprava věže Hláska

1 641 170

Horšovský Týn

Oprava střechy nad hradní ložnicí a loveckou halou

471 289

Kladruby

Vodovodní a kanalizační přípojka a napojení na ČOV

2 247 599

Kladruby

Celková oprava střech, krovů prelatury – I. etapa PD

322 400

Kozel

Celková obnova střešního pláště jízdárny a vybudování požárních únikových cest

17 766 000

Kozel

Revitalizace zámeckého parku

500 000

Plasy

Oprava a modernizace systémů EZS, CCTv

593 147

Švihov

Obnova velké věže a přilehlých objektů

5 750 000

Rabí

Statické zajištění zdí IV. brány

650 000

Velhartice

Instalace tepelného čerpadla

1 240 000

Velhartice

Oprava izolace mostních konstrukcí

1 240 000

celkem

35 217 722

 Metadata ke zprávě

Vloženo
29.10.2015 10:55
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
17340
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit