Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Tisková zpráva k ukončení návštěvnické sezóny na pámátkových objektech NPÚ v Kraji Vysočina

14.10.2011 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Třebíč | Jaroměřice nad Rokytnou - zámek, Lipnice nad Sázavou - hrad, Náměšť nad Oslavou - zámek, Telč - zámek, Zelená hora - památkový areál
veze 160x120
S koncem měsíce října se uzavře návštěvnická sezóna památkových objektů ve správě NPÚ na Vysočině. Také v letošním roce jsme pokračovali v „oživování památek“ - nabídli jsme návštěvníkům řadu kulturních akcí, výstav, festivalů, připravili zábavné i vzdělávací akce pro dětské návštěvníky a pokračovali také v obnově památek.

V období leden – září 2011 navštívilo památkové objekty NPÚ na Vysočině celkem 150 305 návštěvníků, což je o 25 tisíc méně než ve stejném období roku 2010. V uvedeném období navštívilo hrad Lipnici nad Sázavou 23 310 lidí, zámek Jaroměřice nad Rokytnou 31 352 návštěvníků, zámek Telč si prohlédlo 60 945 návštěvníků a zámek v Náměšti nad Oslavou 13 640 celkem lidí. Areálem kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře prošlo 21 058 návštěvníků. V porovnání s loňským rokem zůstala v podstatě stejná návštěvnost na všech objektech s výjimkou zámku Telč. Návštěvnost telčského zámku poklesla o více než 35%, což se odrazilo také na celkové návštěvnosti památek NPÚ Kraje Vysočina. Jedním z důvodů tohoto poklesu byly dopravní komplikace ve městě, způsobené uzavírkami několika ulic, které trvaly celou sezónu. Dalším důvodem je určité zkreslení výsledného počtu návštěvníků způsobené zavedením systému výhodných sdružených vstupenek, který nerozlišuje, zda návštěvník absolvoval jednu či více prohlídkových tras. A v neposlední řadě je pokles oproti loňskému roku způsoben tím, že se vloni výrazně zvýšila návštěvnost zámku díky úspěšným výstavám zaměřeným na dětské návštěvníky, především výstavě Krysáci, která byla samostatnou prohlídkovou trasou. Návštěvnost zámku se tedy v dlouhodobém průměru nesnížila, letošní stav je srovnatelný s rokem 2009. Výnosy ze vstupného v Telči jsou oproti roku 2010 nižší pouze o 12 %.

Kulturní akce na památkových objektech


Mezi kulturní akce sezóny 2011 patřily nejen hudební festivaly (Concentus Moraviae, Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, Folkové prázdniny, Prázdniny v Telči atd.) a koncerty, ale také oživené noční prohlídky, které nabídl letos hrad Lipnice a zámek v Telči. Dětské a pohádkové dny se uskutečnily na všech objektech s výjimkou Zelené hory.
Také v letošním roce mohli návštěvníci shlédnout na našich objektech řadu výstav. Správa zámku Telč opět nabídla v Zámecké galerii úspěšnou výstavu"Hračky nestárnou", reinstalovanou expozici hraček tuzemské výroby především z 20. – 80. let minulého století. Zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou připravil na trase B výstavu „Výchova šlechticů na Moravě“, zaměřenou na výchovu a vzdělávání šlechtických dětí. Územní odborné pracoviště NPÚ v Telči připravilo putovní výstavu Ohrožené památky Vysočiny, která se věnuje problematice záchrany ohrožených památek, včetně příkladů úspěšné obnovy. Výstava, kterou mohli návštěvníci během sezóny zhlédnout na našich památkových objektech, bude od 24. listopadu k vidění v Muzeu Vysočiny v Jihlavě. Hrad Lipnice nad Sázavou nabízel na své prohlídkové trase po celou sezónu výstavu Podlipnické kostely, která přibližuje výjimečné objekty převážně gotických kostelíků v okolí hradu Lipnice. Od 16. dubna byla na prohlídkové trase zámku v Náměšti nad Oslavou umístěna výstava „Když k nám byl zaveden elektrický proud“, malá expozice věnovaná elektrifikaci zámku v roce 1910. Od září nabízí zámek také novou výstavu „Náměšťsko očima hraběte Jindřicha Haugwitze", která představuje dosud neznámé snímky, jejichž autorem je hrabě Jindřich Haugwitz (1870 – 1927). Reprodukce fotografií byly pořízeny ze skleněných a stereometrických negativů z konce 19. a počátku 20. století, které byly až do roku 2010 ukryté v zámeckém depozitáři.


K Mezinárodnímu dni památek a historických sídel (18.4.2011) nabídly výjimečné prohlídky a doprovodné akce zámky Telč, Jaroměřice a Náměšť, hrad Lipnice a také kostel sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou.
První víkend v září se uskutečnil druhý ročník Hradozámecké noci, která ukazuje památkové objekty v netradiční době a s netradičním programem. Vlajkovou lodí této akce byl letos zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou. Celonoční kulturní program, moderovaný Pavlem Andělem, navštívilo přes 300 diváků. Do akce se zapojily také ostatní objekty NPÚ na Vysočině. Prohlídky nočních interiérů zámku v Náměšti zakončilo vystoupení souboru historických nástrojů Capella ornamentata v zámecké knihovně. Noční prohlídky s hudebním překvapením nabídl letos poprvé poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, kde byly prohlídky ukončeny krátkým varhanním koncertem. Hrad Lipnice ožil hranými nočními prohlídkami v podání šermířské skupiny Sígři a v bezprostřední blízkosti zámku Telč se uskutečnily celostátní hasičské závody. Stejně jako vloni byl úspěšný i kulturní program v kostele sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou, zaměřený na rodiny s dětmi.
U příležitosti Dnů evropského dědictví oživil 11. – 12. září 2010 zámek v Náměšti nad Oslavou víkend netradičních prohlídek, jehož tématem byly letos pohádky. O týden později se na zámku uskutečnil 21. Zámecký koncert, v podání souboru Concilium musicum Wien. Zámek Telč připravil u příležitosti EHD poslední víkend oživených nočních prohlídek Vigilie Bílé paní. V interiéru poutního kostela sv. Jana Nepomuckého se 11. září 2011 uskutečnil koncert duchovní hudby, kde vystoupil pěvecký soubor Santini (Telč) a Cordial string quartet (Třebíč).


Na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou byla v květnu otevřena nová zámecká kavárna. Jedná se o tréninkovou kavárnu třebíčského denního stacionáře Barevný svět, zřizovanou v rámci projektuRozvoj pracovních terapií, financovaného z Evropského sociálního fondu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Kavárna se za letošní sezónu stala oblíbenou součástí návštěvy zámeckého komplexu a získala mnohé příznivce také mezi místními obyvateli.


Sezóna 2011 byla úspěšná i v kostele sv. Víta v zaniklé obci Zahrádka u Ledče nad Sázavou. První prohlídky kostela nabídlo sdružení Přátelé Zahrádky již v dubnu v rámci Mezinárodního dne památek, v červnu se zde uskutečnil 9. ročník "Zahrádecké pouti" a v říjnu se kostel zapojil s celovečerním programem do 2. ročníku Hradozámecké noci. Ve všech případech zaznamenal kostel velkou návštěvnost a zájem veřejnosti. V sobotu 29.10.2011 mohou lidé kostel navštívit letos naposled, tentokrát u příležitosti dušičkového setkání.

Edukační aktivity


Pro odbornou veřejnost
Hrad Lipnice hostil v červnu mezinárodní kamenosochařské sympozium Ve víru času, které pořádá Akademie ve Světlé nad Sázavou. V červenci se zde uskutečnila stáž studentů litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, která byla zaměřena na praktické využití digitální fotografické techniky k získání názorné dokumentace stavu a poruch kamenných architektonických skulptivních prvků lipnického hradu.Ve stejném měsíci proběhla na Lipnici také Letní dílna OPD a SHP 2011: Kámen, zdivo, stavba. Letos byla zaměřena na oblast průzkumu a dokumentace kamenických článků, rozpoznání a dokumentaci technologie opracování, metodických aspektů katalogizace prvků. Na zámku v Náměšti nad Oslavou se uskutečnilo 1.-3.7. 2011 páté Mezinárodní setkání výtvarníků,jehož součástí byla také instalace a vernisáž výstavy plastik, soch, šperků a reliéfů různého zpracování, která trvala až do 21.8. 2011.
Správa zámku Telč připravila ve spolupráci s floristou Slávkem Rabušicem seminář o aranžování květin v historickém interiéru, který se konal 5.- 6.6. 2011. Součástí semináře byla praktická tvorba květinových dekorací v zámeckých interiérech, které poté mohli obdivovat návštěvníci zámku na prohlídkové trase A.
V září 2011 navštívili kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře účastníci 23. mezinárodního CIPA symposia, které pořádala nezisková organizace CIPA (The International Scientific Committee for Documentation of Cultural Heritage) ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze. Účastníky symposia byli geometři a geodeti ze států Evropy, Ameriky a Asie.

Pro dětské návštěvníky
Státní zámek Telč a ÚOP NPÚ v Telči připravili ve spolupráci se základními školami již třetí rok dětských průvodcovských prohlídek. V minulém roce rozšířilo průvodcování dějepisné znalosti žáků 8. a 9. tříd ZŠ Masarykova v Telči, v letošním roce se přidala i druhá základní škola z Telče, ZŠ Hradecká, přesněji její žáci, kteří navštěvují kroužek "Mladý historik". Žáci nahradili průvodce v některých prostorách prohlídkové trasy A.
Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou opět nabídl kulturní program rozšířených školních výletů. Akce proběhla v termínech 13.-17.6. a 20.-24.6. 2011 a byla určena pro školní děti všech věkových kategorií. Po komentované prohlídce výstavy „Výchova šlechticů na Moravě“ následovala prohlídka parku a zásobní zahrady, kde se školáci dozvěděli řadu zajímavostí. Součástí prohlídky byly pracovní listy, které děti mohly vyplnit a také obrázek – omalovánka jaroměřického zámku. Závěrem programu čekalo na děti kejklířské představení.
ÚOP NPÚ Telč se zapojilo do projektu „Unesco pro dětské oči“, který je zaměřen na představení cenných kulturních a historických památek dětem formou aktivního zážitkového učení. Výstupem projektu bude vypracování systému animačních a výukových programů na památkách UNESCO v kraji Vysočina pro lokality Telč a areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

Stavební činnost na památkách ve správě NPÚ v kraji Vysočina v roce 2011


Rozsah stavebních a investičních akcí byl v roce 2011 poznamenán dalším výrazným snížením objemu provozních finančních prostředků poskytovaných státem. Na zámku Náměšť nad Oslavou však úspěšně pokračovaly v objemu 4,065 mil Kč vč DPH stavební práce na obnově střešního pláště zámku, v roce 2011 to byla část střechy severního a východního křídla zámku včetně restaurátorské opravy 8 kusů komínových těles. Zdroj financí: EDS SMVS MK ČR (dříve ISPROFIN). Pro příští rok je připravována závěrečná etapa celé akce, která byla zahájena již v roce 2002.
Na zámku Jaroměřice nad Rokytnou byla provedena další etapa postupné obnovy elektronického zabezpečovacího systému (EZS) v objemu 300 000 Kč vč. DPH. Zdroj financí: ISO/A MK ČR.
Na hradě Lipnici nad Sázavou byla provedena velmi potřebná (z hlediska bezpečnosti) hlavní etapa statického zajištění torza Velké věže v objemu 2,3 mil Kč vč. DPH. Dokončení stavební akce a odstranění lešení okolo Velké věže je plánováno na první pololetí příštího roku.
V letošním roce byla také zahájena dlouho připravovaná a potřebná první etapa odvlhčení kostela sv. Víta v zaniklé obci Zahrádka, který spravuje rovněž naše územní odborné pracoviště. První etapa v hodnotě 365 000 Kč vč DPH je finančně zajištěna z daru obce Horní Paseka a z veřejné sbírky občanského sdružení Přátelé Zahrádky.
Na SZ Telč byla pořízena projektová dokumentace statického zajištění hlavní vstupní brány, na které je již řadu roků patrné statické narušení a nestabilita. Projektová dokumentace předpokládá přezdění obou pilířů a také kompletní restaurování litinové brány. V Telči probíhá poslední závěrečná etapa adaptace bývalého jezuitského dispenzáře na pracoviště NPÚ. Zdroj financí: EDS SMVS MK ČR (dříve ISPROFIN).
Na ostatních objektech se prováděly pouze nejnutnější udržovací práce a opravy v objemu, který dovolovaly provozní finanční prostředky.


Prohlídkové trasy všech objektů budou v zimních měsících uzavřeny, je možné navštívit jen zámek v Telči, přesněji zámeckou galerii, kde bude do 31.12.2010 přístupná výstava „Hračky nestárnou“. Zámecká galerie je otevřená denně kromě pondělí od 10 do 15 hodin. Některé z památkových objektů chystají na prosinec adventní program.

 

Více informací www.npu-telc.eu


Metadata ke zprávě

Vloženo
14.10.2011 12:41
Vložil
NPÚ, ÚOP v Telči
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
8555
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit