Přejít na: Obsah | Konec stránky

Další vzdělávání pracovníků kulturních institucí Královéhradeckého kraje. Projekt oblasti podpory OP VK

1.2.2012 | kurz | Hradec Králové
ÚOP v Josefově v80 160x46
V oblasti kultury v Královéhradeckém kraji dosud podobný projekt ve svém rozsahu neexistuje. Inovativnost projektu spočívá v propojení a přenosu informací zapojených institucí. Úhel pohledu na vzdělávání a tvorbu metodik je dán čtyřmi společnými partnery - institucemi, které působí v oblasti kultury v Královéhradeckém kraji. Řadu témat a problémových okruhů mají společnou, přesto dosud řeší věci izolovaně. Cenné je tedy propojení těchto zkušeností a úhlů pohledů, které se odrazí ve zpracovaných metodikách. Důležitá je v projektu výměna zkušeností a snaha aplikovat nové poznatky a trendy z oblasti kultury - ať už se jedná o muzejní či galerijní pedagogiku, muzejní management, digitalizaci či ochranu movitého či nemovitého kulturního dědictví a to nejen poznatky z České republiky, ale také z jiných evropských zemí.

Investice do rozvoje vzdělávání

 

 

 

 

 

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prohloubení nabídky v oblasti dalšího vzdělávání pro pracovníky kulturních institucí Královéhradeckého kraje. V rámci projektu budou zpracovány metodiky pro další vzdělávání pracovníků v oblasti kultury. Na počátku projektu dojde k nastavení a podrobnému vydefinování metodik pro všechny moduly, které budou vytvořeny v písemné i elektronické verzi. Poté budou metodiky ověřeny v rámci pilotních kurzů, kterých se budou účastnit pracovníci uvedených institucí v rámci 8 výukových modulů: Typologie a identifikace předmětů kulturního dědictví, Typologie sbírkových předmětů, Ochrana movitých předmětů kulturního dědictví, Tvorba a využití digitální fotodokumentace a IT technologií, Efektivní komunikace s klientem, Kulturní a finanční management. Po skončení těchto modulů budou v rámci udržitelnosti projektu nabídnuty za pomoci vyškolených lektorů kurzy pro další zájemce z řad jiných kulturních institucí či z řad širší veřejnosti.

Podrobné informace o projektu na webu Muzea východních Čech v Hradci Králové ZDE.

Vzdělávací moduly:

  • Modul Typologie a identifikace předmětů kulturního dědictví.
  • Modul Ochrana sbírkových předmětů.
  • Modul Tvorba a využití digitální fotodokumentace a IT technologií při ochraně památkových a sbírkových předmětů.
  • Modul Principy péče o nemovité kulturní dědictví.
  • Modul Moderní přístupy k tvorbě expozic a prezentace sbírkových předmětů.
  • Modul Muzejní a galerijní pedagogika.
  • Modul Efektivní komunikace s klientem kulturních institucí.
  • Modul Kulturní a finanční management.

Partneři projektuMetadata ke zprávě

Vloženo
12.6.2012 15:19
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, NPÚ, ÚOP v Josefově
Témata
odborná sdělení, odborné akce, výchova, vzdělávání
číslo
10096
Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit