Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Znovuotevření bašty na hradě Pernštejn

7.5.2015 | tisková zpráva | sdělení, informace | okres Brno-venkov | Pernštejn - hrad
akce150507-uop-kro-pernstejn-basta-7276 160x120
Ve čtvrtek 7. května byla slavnostně otevřena obnovená hradební bašta na státním hradě Pernštejně. Z bašty je mimořádně pěkná vyhlídka na hradní palác a celé okolí Pernštejna.

(Pernštejn 7. 5. 2015)

Obnova bašty a první hradní brány byla realizována v rámci projektu Historie je svědectvím doby, životem památky a učitelem života, který byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013.

Pernštejnská bašta vznikla na přelomu 15. a 16. století. V první fázi bylo zbudováno předsunuté izolované opevnění s věžkou s podkovitým půdorysem o dvou podlažích osazených střílnami. Ve druhé fázi byla vybudována hradba kolem hospodářského dvora a krčmy. Nové hradby, spojující nyní dosavadní věžku s hradem, ji obkroužily a vytvořily tak již klasickou podkovovitou baštu v čele opevnění. Své kvality v boji prokázala bašta až v roce 1645, v letech třicetileté války, kdy byl hrad obléhán švédským vojskem. Se zrušením pevnostní funkce hradu v roce 1760 přestalo být opevnění udržováno v bojeschopném stavu, rozpadla se střecha i dřevěná přístupová schodiště a bašta se pomalu změnila ve zříceninu. Malebnost a skvělý výhled na hrad přiměly v 19. století tehdejšího majitele hraběte Mittrowského proměnit chátrající baštu v romantickou zříceninu. Terénní úpravy, výstavba pohodlných schodišť a instalace mramorových laviček měly zapojit baštu do komplexu barokních okrasných zahrad, romantického parku a lesoparku rozkládajícího se na svazích hradního kopce.

Bašta bude přístupná návštěvníkům s platnou vstupenkou na některý z prohlídkových okruhů hradu (tj. prohlídkový okruh I. až IV.) a navíc bude zpřístupněna mimořádně v rámci kulturních akcí a doprovodných programů.

Akce byla realizovaná v rámci projektu Historie je svědectvím doby, životem památky a učitelem života. Projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013.
Vedoucí partner projektu: Oravské muzeum, SR
Zahraniční partner: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Doba realizace: 15. 9. 2014 – 30. 4. 2015
Kód projektu: 22410120047

Pernštejn, mimořádně zachovalý středověký hrad, byl základnou pánů z Pernštejna. Původní jednoduchá dispozice hradu se ztrácí ve spleti pozdějších přestaveb. Pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu však už nebyla dotčena dalším přebudováním a je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční sídlo. K vidění je architektonická skladba hradního paláce, kde návštěvník sleduje historii a vývoj sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantismus 19. století.

Kontakty a informace:

  • Mgr. Zdeněk Škrabal, kastelán státního hradu Pernštejn, tel. 721 230 076, skrabal.zdenek@npu.cz
  • Mgr. Dagmar Šnajdarová, pracovník PR  NPÚ, ÚPS Kroměříž, tel. 573 301 435, 725 308 460, snajdarova.dagmar@npu.cz


Metadata ke zprávě

Vloženo
15.5.2015 14:43
Vložil
NPÚ, generální ředitelství
pořadatelé
Specifický typ novinky
tisková zpráva
Témata
obnova památek, zpřístupněné památky ve správě NPÚ
číslo
16500
Galerie obrázků

Obnovená bašta hradu Pernštejn otevřena

foto
Dagmar Šnajdarová
dne
7. 5. 2015
Možnosti řazení

Pozvánka k prohlídce

Výhled z bašty na hrad Pernštejn

Obnovená bašta hradu Pernštejn

Obnovená bašta hradu Pernštejn

Obnovená bašta hradu Pernštejn

Obnovená bašta hradu Pernštejn

Novinka na mapě
Vyhledání cesty
Diskuse o novince

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 0

Možnosti řazení
Seřadit vzestupně
Přidat nový příspěvek
obnovit